Các bà mẹ trẻ biết cách cúng ông Công ông Táo chưa?

Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: Ngài Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ phương ngũ thổ, Phúc Đức chính Thần.

Điều làm nhiều người lúng túng trong ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm, nhất là với những bà mẹ trẻ là phải chuẩn bị bài cúng .

Theo tục lệ từ xưa của người Việt thì cứ đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, các gia đình tùy vào điều kiện đều làm mâm cỗ thắp hương đưa ông Táo về chầu trời trước 12 giờ trưa. Ngày ông Công ông Táo cũng gắn liền với phong tục thả cá chép.
 
Nhưng điều làm nhiều người lúng túng, nhất là những bà mẹ trẻ thời @ là phải chuẩn bị bài như thế nào cho đúng. Dù vậy nếu tổng hợp trên mạng cũng sẽ không khó để chúng ta tìm thấy một số bài văn khấn mẫu chung nhất và tham khảo một trong số đó.

  • Tử Vi Năm 2017 của bạn liệu có điều gì khác biệt hơn so với những năm qua? Để biết được điều đó, Tu vi 2017 sẽ cung cấp và hỗ trợ bạn những thông tin đầy đủ và mới nhất!
Bai cung ong Cong ong Tao danh cho cac ba me tre
Theo tục lệ từ xưa của người Việt thì cứ đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, các gia đình tùy vào điều kiện đều làm mâm cỗ thắp hương đưa ông Táo về chầu trời trước 12 giờ trưa. Ảnh sưu tầm trên mạng. 

Văn khấn ông Táo bằng tiếng Việt như thế nào

 
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
 
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 
Tín chủ (chúng) con là: ……………
 
Ngụ tại: …………
 
Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ (chúng) con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.
 
Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.
 
Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.
 
Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.
 
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Bài khấn nôm cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp
 
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
 
Tên con là…, cùng toàn gia ở…
 
Kính lạy đức “Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân (Có thể khấn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần).
 
Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp, gia đình sửa lễ bạc dâng lên, cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:
 
Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà. Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người lo ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.
 
Cẩn cốc (vái 4 vái)
 
Bài khấn cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp
 
Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương ngũ thổ, Phúc Đức chính Thần.
 
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

 
Tín chủ là………………………………… Tuổi…………………… Ngụ tại………………………………………………………………
 
 
Hôm nay là ngày………. tháng…….. năm………………………….
 
Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: Ngài Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ phương ngũ thổ, Phúc Đức chính Thần.
 
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Tìm hiểu thêm về tử vi năm 2017 của các tuổi khác sau đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *