Những quy định về đăng ký thất nghiệp bạn cần nắm rõ

Thời hạn 3 tháng được tính theo tháng dương lịch và được tính từ ngày người lao động mất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến ngày đó của 3 tháng sau

 Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động (NLĐ) bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc, nếu chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp đến trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc để . Trường hợp NLĐ có nhu cầu tại trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước đó thì khi phải có xác nhận về việc chưa của trung tâm giới thiệu việ

c làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc.

Trung tâm giới thiệu việc làm nơi NLĐ đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc có trách nhiệm xem xét và xác nhận việc chưa đăng ký thất nghiệp cho NLĐ. Giấy xác nhận này chỉ cấp duy nhất 1 bản nên NLĐ phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn cẩn thận.

Thời hạn 3 tháng nêu trên được tính theo tháng dương lịch và được tính từ ngày NLĐ mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc đến ngày đó của 3 tháng sau. Nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A chấm dứt HĐLĐ ngày 15-1-2013 thì ngày ông A hết thời hạn đăng ký thất nghiệp là ngày 15-4-2013.

  •  Những tin tức Viec LamViệc Làm 24h được Mangvieclam.com cập nhật liên tục, tham khảo ngay!

Những trường hợp NLĐ đăng ký thất nghiệp quá thời hạn theo quy định nhưng nhiều nhất không quá 7 ngày (tính theo ngày dương lịch) kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định thì được đăng ký thất nghiệp và xem xét giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên; bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên hoặc xác nhận của CSGT đối với trường hợp bị tai nạn giao thông; do thiên tai, dịch họa có xác nhận của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo đơn đề nghị của NLĐ.

Hãy xem thêm những công việc đang tuyển sau đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *